moduł 1, Temat 1
W trakcie

12.9 Strona wielojęzyczna przegląd rozwiązań

Strona wielojęzyczna

Jeśli obsługujesz klientów zagranicznych, to możesz dodać do strony funkcje, która umożliwia zmianę języka na stronie www.
Istnieje kilka rozwiązań, które umożliwiają dodanie takiej funkcji. Najlepsze z nich to: